No 23. februāra līdz 21. martam Kurmāles pagasta izstāžu zālē skatāmas divpadsmit Kārļa Lejnieka gleznas no Kuldīgas novada muzeja krājuma. Kurmāles pagasta izstāžu zāle ir atvērta no otrdienas līdz piektdienai no 9.00 līdz 16.00.

Kuldīgas novada muzeja mākslas kolekcijā ir divdesmit viena K.Lejnieka glezna, kā arī mākslinieka memoriālās lietas, tostarp viņa iemīļotā vijole. K.Lejnieks galvenokārt gleznojis ainavas, bet līdztekus tām arī apmēram 70 portretus. Izstādē skatāms arī K.Lejnieka pašportrets. Par ainavas un portreta mijiedarbību K.Lejnieka daiļradē gleznotājs un rakstnieks U.Zamzaris ir teicis: „Lejnieks mīl gleznot ainavas mazliet portretiski un portretus ar ainavas dvēseli.”

Kārlis Lejnieks dzimis 1911. gadā Planīcas pagasta (šobrīd Turlavas) „Reķos” zemnieka un amatnieka ģimenē. No 1959. gada bijis Mākslinieku savienības biedrs, kā arī pirmais Mākslinieku savienības Liepājas nodaļas priekšsēdētājs. 1964. gada Mākslas dienās apbalvots ar LPSR Mākslinieku savienības goda rakstu. K.Lejnieks izstādēs piedalījies no 1950. gada, māksliniekam bijušas daudzas personālizstādes gan Liepājā, gan citās Latvijas pilsētās un novados.

Attēls: Kārlis Lejnieks "Pašportrets"