Ceturtdien, 29. oktobrī, plkst. 11:00 Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6, Kuldīgas novada muzejs aicina uz ikgadējiem rudens zinātniskajiem lasījumiem. Šoreiz konference veltīta Kuldīgai – tajā iepazīstinās ar jaunākajiem pētījumiem par dažādiem Kuldīgas pilsētas veidošanās apstākļiem – laikiem, cilvēkiem un ainavu.

Oktobrī, sadarbojoties partneriem no Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas, ir uzsākts jauns Centrālās Baltijas programmas 2014-2020 finansēts projekts “Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (HANSA)”.

Tēlnieks Oskars Mikāns, kurš veido pieminekli aktierim un sabiedriskajam darbiniekam, kuldīdzniekam Ēvaldam Valteram, savā darbnīcā Rīgā izgatavojis pieminekļa sākotnējo veidolu mālā. Šonedēļ Ē.Valtera pieminekļa veidolu apskatīja pieminekļa skiču konkursa žūrijas komisija, tostarp Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Ē.Valtera dēls Raits Valters. 

1935. gada 10. oktobrī pilsētas valde pieņēma lēmumu par muzeja dibināšanu Kuldīgā. Muzeja pārziņa pienākumus uzņēmās pilsētas galva J. Dreimanis, bet par muzeja administratoru iecēla H. Celmiņu. Kuldīgas novada muzejs aicina svinēt šo nozīmīgo gada dienu kopā!